Voor wie

"Laat je voeding je medicijn zijn en je medicijn je voeding” (Hippocrates)

• Moe?
• Prikkelbare darm?
• Buikpijn?
• Overgewicht?
• huidklachten?
• Overgangsklachten?
• Vol gevoel in je hoofd?


Met al deze klachten en andere kun je terecht bij SumaQ. Ik leg een verband tussen je klachten en een niet adequaat verlopend (biochemisch) proces in je lichaam. Hierbij maak ik indien nodig gebruik van laboratoriumonderzoek. Met het toedienen van de juiste voedingsstoffen wordt het proces dat niet optimaal verloopt weer in balans gebracht. Het zelfgenezend vermogen van het lichaam wordt op deze manier gestimuleerd. Op het moment dat het proces weer optimaal verloopt zullen je klachten verminderen.


Toepassingen voor orthomoleculaire therapie

• Allergie en intoleranties
• Bloedsuikerontregelingen
• Burn-out
• Colitis Ulcerosa
• Ziekte van Crohn
• Glutenintolerantie en Coeliakie
• Lever en ontgifting
• Maag- en darmklachten
• Migraine en andere hoofdpijnklachten
• Natuurvoeding
• PMS en overgangsklachten
• Psyche en voeding
• Reumatische klachten
• Vruchtbaarheidsproblemen


Behandeling

Behandeling 

Een bezoek of behandeling in mijn praktijk start met huiswerk voor jou. In tegenstelling tot een bezoek aan een (huis)arts nemen de consulten meer tijd in beslag: het intakeconsult gemiddeld anderhalf uur, vervolgconsulten maximaal een uur.


Voorbereiding

Voorafgaand aan het eerste consult ontvang je van mij een uitgebreide vragenlijst en het verzoek een voedingsdagboek bij te houden gedurende een aantal dagen. Aan de hand van jouw antwoorden krijg ik een goed inzicht in je klachten, je levensstijl en je voedingspatroon. Dit vormt de basis van het intakeconsult.


Intakeconsult

Tijdens het intakeconsult nemen we de vragenlijst en het eetdagboek uitgebreid door. Tijdens dit consult bespreken we de belangrijkste klachten en/of vragen. Breng ook gerust informatie mee die je al hebt over je gezondheidsklachten, bijvoorbeeld laboratoriumuitslagen van je huisarts. Zo krijg ik een compleet beeld van je situatie. Soms is het nodig om aanvullend laboratoriumonderzoek aan te vragen om een beter inzicht te krijgen. Dit kan zijn op het gebied van bloed of ontlasting (darmonderzoek), maar ook kan in sommige gevallen een allergie/intolerantietest of een vitaminen- en mineralenbepaling zinvol zijn. Tijdens het consult bespreken we samen de reden(en) om extra onderzoek in te zetten en informeer ik je over de kosten daarvan. Je krijgt van mij een eerste advies op voedingsgebied waarmee je alvast aan de slag kunt. In het vervolgconsult bespreken we dan jouw eerste ervaringen.


Vervolgconsult

Na circa 4 tot 6 weken zie ik je voor een vervolgconsult terug. Soms wil ik je wat eerder zien, bijvoorbeeld als er uitslagen van een onderzoek zijn of als ik je ervaringen met voeding of suppletie wil horen. Centraal tijdens dit consult staan dan ook je eerste ervaringen met aanpassingen in je voeding. Daarnaast eventueel de resultaten van onderzoeken die hebben plaatsgevonden. Ik neem de tijd om het verband tussen de uitslagen en je klachten aan je uit te leggen. Ik wil je bewust maken van wat je zelf kunt doen om te komen tot vermindering van je klachten. Mijn plan van aanpak is hierop gebaseerd.


Plan van aanpak

Het plan van aanpak biedt je houvast om aan de slag te gaan. Dat kan zijn met aangepaste voeding om bepaalde intoleranties of allergieën te vermijden of om ontstekingen aan de darm te herstellen. Ook kan aanvulling in de vorm van voedingssupplementen zinvol zijn om een verstoorde balans te herstellen. Er is geen standaardoplossing, ieder individu is verschillend.
Gezondheidsklachten geven over het algemeen energieverlies. Door geleidelijke aanpassingen in je levensstijl door te voeren, neemt in veel gevallen je energie toe en je klachten af. Soms is ook gewichtsverlies een positief gevolg hiervan. Graag houd ik in enkele vervolgconsulten de vinger aan de pols om je voortgang en de (positieve) veranderingen die je waarneemt, te bespreken. Zo kan ik je support geven, de veranderingen goed volgen en waar nodig aanpassingen maken. Je krijgt van mij diverse ‘tools’ mee om je verbeterde levensstijl vol te houden en aan het roer te blijven staan: tools waarmee je zelf de verantwoordelijkheid kunt nemen voor de energiefabriek wat jouw lichaam is. Een positieve ontwikkeling van je energieniveau is goed te meten in levenslust, niet in getallen. Circa een half jaar na het afsluiten van de behandeling maak ik graag nog een terugkeerafspraak met je. Zo werkt SumaQ.

 

Tarieven

De tarieven voor de diensten bedragen:


Een vrijblijvend kennismakingsgesprek duurt ongeveer een half uur.

Een intake consult, maximaal 1,5 uur: € 125,00.
Een vervolgconsult tot een 1 uur: € 75,00.
Een vervolgconsult tot een half uur: € 47,50.


Bovengenoemde tarieven zijn inclusief 21% BTW.


De kosten van voorgeschreven middelen zoals voedingssupplementen en eventuele uit te voeren laboratoriumonderzoeken zijn niet bij het tarief inbegrepen. Hiervoor krijg je een aparte factuur van het laboratorium en/of leverancier van supplementen.


De consulten betaal je altijd direct na afloop, bij voorkeur per pin. Je krijg een factuur mee die je dan zelf kunt indienen bij de zorgverzekeraar.


Soms kan er een reden zijn waardoor een afspraak niet kan doorgaan. Daar is begrip voor! Consulten die niet 24 uur van tevoren zijn afgebeld, worden in rekening gebracht.


Lid van beroepsvereniging MBOG

Ellen Steenbeeke is als zorgverlener, geregistreerd lid van de MBOG (maatschappij ter bevordering van de orthomoleculaire geneeskunde). Licentienummer 1048 TL.


Op basis van het lidmaatschap worden de consulten gedeeltelijk vergoed, mits je een aanvullende verzekering hebt. Download hier het meest recente vergoedingenoverzicht van verzekeraars.


In de polisvoorwaarden van de verzekeraar staat beschreven welke onderdelen wel en niet in aanmerking komen voor vergoeding. Raadpleeg je polis of neem contact op met je zorgverzekeraar om te verifiëren of je in aanmerking komt voor vergoeding en welke voorwaarden van toepassing zijn.

Bepaal nu zelf je koers op vitaliteit